Masaya Volcano from a moving vehicle

Masaya Volcano 1